معرفی پروژه

عنوان پروژه : احدا ث سردخانه ( زیر صفر )
بخش : خدمات زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

طرح حاضر، طرح احداث مجتمع انبارهای سردخانه ای باهدف ارائه خدمات در استان کرمان می باشد. مکانی برای سرد نگه داشتن کالا را سردخانه گویند.

سردخانه ازنظر کلی عبارت است از محلی سرپوشیده که به وسیله عوامل خنک کننده سرد شده و برای نگهداری محصولات غذایی در طولانی مدت مورداستفادهقرار می گیرد. عوامل خنک کننده کمپرسورها و لوازم تبرید هستند که مجموعاً با سیستم کلی سردخانه یک واحد کامل را تشکیل می دهند. از مهمترین وظایفیک سردخانه، جلوگیری از فساد کالاهای داخل آن با حفظ کیفیت طولانی مدت می باشد.

ظرفیت : میگو 250تن در سال و ماهی 1500 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 363,873,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 686,527,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 228,798,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 35.2

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.