معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع سورتینگ و انبارهای سردخانه ای (بالای صفر )
بخش : خدمات زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

یکی از مهمترین و اولین ویژگی هایی که موجب ترغیب مصرف کننده به خرید محصول می شود بسته بندی است. توجه روزافزون مصرف کنندگان به سبکزندگی مدرن، سلامتی، راحتی و آسایش، افزایش آگاهی درباره مسائل زیست محیطی سبب افزایش تقاضا برای صنعت بسته بندی شده است. امروزه توسعهصنعت بسته بندی، آن را به صنعتی مستقل تبدیل کرده و جایگاه خاصی از بودجه شرکت های تولیدی کشورهای توسعه یافته به آن اختصاص یافته است تاجایی که هر روز شاهد انواع و اشکال متفاوت بسته بندی ها در سطوح مختلف هستیم. سورتینگ اصطلاحی به معنای درجه بندی و دسته بندی محصولاتاست. در واقع، سورتینگ محصولات کشاورزی به درجه بندی انواع میوه ها و سایر محصولات کشاورزی بر اساس اندازه، رنگ، شکل ظاهری و سایر عوامل وجداسازی ناخالصی ها، میوه ها و محصولات خراب و فاسد شده اطلاق می شود . در بیشتر موارد، سورتینگ، مقدم های برای بسته بندی محصول کشاورزیاست؛ ضمن اینکه در بازارهای میوه و ترهبار جوامع مدرن، به طور تقریبی تمامی میوه ها و سبزی ها به صورت سورت ولیبل گذاری شده عرضه می شوند و اینامر سبب تشخیص آسان تر کیفیت محصول توسط مشتری شده و توزیع و عرضه منظم تری را به دنبال خواهد داشت.

ظرفیت : میوه 8000 تن در سال و سبزی 6000 تن درسال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 654,671,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 168,693,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 175,271,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32.6

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.