معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث پایانه صادراتی مواد معدنی گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : خدمات زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

ایران کشوری با منابع معدنی وسیع از جمله مس، سنگ آهن،سرب،روی و طلا است . توسعه پایانه صادرات مواد معدنی در ایران ، این کشور را قادر می سازدتامنابع را به طور موثر به بازارهای بین المللی صادر کند این امر درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد می کند اقتصاد آن را تقویت می کند و فرصت های شغلیرابرای شهروندان ایجاد می کند. در حال حاضر صادرات مواد معدنی ایران به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب مانند بنادر و پایانه ها برای رسیدگی وانتقالاینمنابع محدود شده است ساخت پایانه صادرات مواد معدنی این مشکل را حل می کند و صادرات مواد معدنی خود را برای ایران به کشورهای دیگر آسان می کند

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 110,043,704,100,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 10,764,687,166,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 5
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 30,041,101,030,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 24

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.