معرفی پروژه

عنوان پروژه : مجموعه سلامت گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : خدمات زیر بخش : درمان و سلامت
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در سال 2020 از نظر گردشگری پزشکی کشورهایی مانند کانادا ، سنگاپور، ژاپن ، اسپانیا و انگلستان جزو 5 کشور اول در این صنعت بوده و کشور ایران متاسفانهعلیرغم هزینه پا ن سفر رتبه 46 را به خود اختصاص داد است . این نکته حائز اهمیت است که ما بلحاظ جاذبه های باستانی و تاریخی رتبه دهم را درجهانکسب نموده ایم. در خاورمیانه اسرائیل ، اردن و ترکیه پیشگامان گردشگری درمانی بوده اند و همچنین در سال های اخیر کشورهایی مانند بحرین ،اماراتمتحده عربی نیز در این زمینه تلاش های شایانی را نموده اند.

ظرفیت : 7000 نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 844,145,480,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 6,636,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 138,714,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 58

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.