عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/05/06 مناقصه شرکت خدماتی گلبان
انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/03/03 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/11/29 مناقصه شرکت اوشید سازه آسیا
خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست KV20 کمپکت از نوع پدمانتد نیمه روغنی و خرید و حمل 16 دستگاه تابلو کمپکت KV20 و 5 دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی ( پایان یافته ) 96/11/07 مناقصه شرکت ابداع صنعت برق
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای : عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر - عملیات اجرای طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی بلوار 85 و باغ نارگیل ( پایان یافته ) 96/11/02 مناقصه
تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی ( پایان یافته ) 96/10/25 مناقصه
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران فراخوان عمومی نوبت اول ( پایان یافته ) 96/10/20 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/10/18 مناقصه
امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری ( پایان یافته ) 96/10/11 مناقصه پیمانکاری نوروزی
عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال ( پایان یافته ) 96/10/04 مناقصه سگال آذر تبریز