عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED ( پایان یافته ) 96/06/04 مناقصه شرکت مازی نور
انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 96/05/26 مناقصه
مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان ( پایان یافته ) 96/05/12 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای ( پایان یافته ) 96/05/01 مناقصه