آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / عملیات اجرای آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی و پیکره مسکونی / احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند (منقضی شده)