عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار واگذاری یک قطعه زمین صنعتی به‌شرط اجرا و تکمیل ( پایان یافته ) 99/05/05 مناقصه
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/05/04 مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی سطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/04/30 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار - تجدید نوبت دوم ( پایان یافته ) 99/04/28 مناقصه
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/17 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/11 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی ( پایان یافته ) 99/02/16 مناقصه
الحاقیه + تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار در "پروژه طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال تعداد 3 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب اراضی منطقه آزاد چابهار" / ( پایان یافته ) 98/12/28 مناقصه
آگهی تجدید ارزیابی کیفی - انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/12/24 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی ( پایان یافته ) 98/12/17 مناقصه