عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 99/12/02 مناقصه
فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه شهرک توریستی در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/11/14
مناقصه عمومی انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و ارائه خدمات عمومی بصورت حجمی ( پایان یافته ) 99/09/22 مناقصه
تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری ( پایان یافته ) 99/09/22 مناقصه
تجدید فراخوان جذب کارگزار ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/09/18
فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار در قالب مشارکت در ساخت شهرک‌های مسکونی ( پایان یافته ) 99/08/17
فراخوان جذب کارگزار ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/08/07
تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری ( پایان یافته ) 99/08/01 مناقصه
انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/07/06 مناقصه
آگهی تجدید فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی سطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/06/12 مناقصه