عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکت در آماده سازی اراضی مسکونی پیکره سوم شمالی ( پایان یافته ) 2/10/23
آگهی (حراست ونگهداری از ساختمانها ،اموال تجهیزات کارگاه و مصالح پای کارموجود در پروژه آماده سازی اراضی واقع در پیکره سوم شمالی) ( پایان یافته ) 2/10/23
آگهی مزایده اراضی و اماکن استیجاری با کاربری تجاری و خدماتی ( پایان یافته ) 2/10/19 مزایده
آگهی فراخوان خرید اقلام و تجهیزات ( پایان یافته ) 2/10/19
آگهی خرید سپتیک تانک پلی اتلین با ظرفیت 60هزار لیتر ( پایان یافته ) 2/10/17
آگهی مزایده واگذاری زمین جهت احداث جایگاه عرضه سوخت ( پایان یافته ) 2/10/16
آگهی مزایده های عمومی فروش لوازم اداری مستعمل و ضایعات آهن آلات ( پایان یافته ) 2/10/13 مزایده
خدمات پشتیبانی،بررسی، کنترل، بهینه سازی و پشتیبانی کامل از وضعیت شبکه و مشاوره ( پایان یافته ) 2/10/13
خرید کاور یا محفظه دوربین ( پایان یافته ) 2/10/09
آگهی مزایده عمومی فروش اراضی سازمان منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/09/22 مزایده