عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار - تجدید نوبت دوم ( پایان یافته ) 99/04/28 مناقصه
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/17 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/11 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی ( پایان یافته ) 99/02/16 مناقصه
الحاقیه + تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار در "پروژه طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال تعداد 3 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب اراضی منطقه آزاد چابهار" / ( پایان یافته ) 98/12/28 مناقصه
آگهی تجدید ارزیابی کیفی - انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/12/24 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی ( پایان یافته ) 98/12/17 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/11/27 مناقصه
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/11/19 مناقصه
احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/11/14 مناقصه