عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
اصلاحیه آگهی مزایده ضایعات (آهن‌آلات، مس، آلومینیوم و پلاستیک) ( پایان یافته ) 0/06/23 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی خدمات بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات زیربنایی ( پایان یافته ) 0/06/22 مناقصه
آگهی مزایده ضایعات (آهن‌آلات، مس، آلومینیوم و پلاستیک) ( پایان یافته ) 0/06/15 مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب ( پایان یافته ) 0/06/06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 0/05/06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه ( پایان یافته ) 0/05/05 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/05/02 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید آب شرب، به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/28 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/04/07 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/02 مناقصه