عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 0/05/06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه ( پایان یافته ) 0/05/05 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/05/02 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید آب شرب، به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/28 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/04/07 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/02 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 0/01/19 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 99/12/02 مناقصه
فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه شهرک توریستی در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/11/14
مناقصه عمومی انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و ارائه خدمات عمومی بصورت حجمی ( پایان یافته ) 99/09/22 مناقصه