عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مزایده عمومی فروش اراضی سازمان منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/09/22 مزایده
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار ( پایان یافته ) 2/07/30 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری (تجدید مناقصه) ( پایان یافته ) 2/07/22 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/06/04 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای احداث و بهسازی بخشی از معابر و میادین منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 2/05/13 مناقصه
آگهی مناقصه یک مرحله ای ( تجمیع بیمه ) ( پایان یافته ) 2/04/06 مناقصه
آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ‌های سطح منطقه آزاد تجاری - صنعتی ( پایان یافته ) 1/12/03 مزایده
آگهی مزایده عمومی زمین‌های تجاری - اداری، کارگاهی و مسکونی ( پایان یافته ) 1/11/11 مزایده
آگهی خرید مخازن زباله گالوانیزه ( پایان یافته ) 1/11/11
خرید، نصب و راه‌اندازی، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره‌سازی و تجهیزات شبکه ( پایان یافته ) 1/10/12 مناقصه