فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار در قالب مشارکت در ساخت شهرک‌های مسکونی (منقضی شده)