عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان 
غلامرضا پناه
عضو موظف هیئت مدیره سازمان
محمداکبر چاکرزهی
عضو هیئت مدیره سازمان