عبدالرحیم کردی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

 

شرح آموخته‌ها و سوابق حرفه‌ای

تحصیلات دانشگاهی

·         کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پونا، هندوستان

·         کارشناسی  اقتصاد نظری، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق حرفه‌ای

 • سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
 • رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان، شهریور 1395 تاکنون
 • عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، مرداد1394
 • رییس شورای هماهنگی صنایع سنگین، آبان 1394 تاکنون
 • مشاور اقتصادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، تیر 1394
 • رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان سیستان و بلوچستان، از بهمن 1391 تا فروردین 1394
 • مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات بازار شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق، از مهر 1390 تا مهر 1393
 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پایش راهبرد منطقه شرق، بهمن 1391
 • عضو هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری زاهدان، فروردین 1394
 • مشاور سرمایه گذاری شهرداری چابهار، آذر 1393
 • عضو هیات امنا پروژه تجاری اداری میدان فلسطین زاهدان ، بهمن1391
 • کارشناس برنامه ریزی و بودجه استانداری استان سیستان و بلوچستان ،از سال 1385 تا 1390
 • کارشناس برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان از سال 1380تا 1385

سوابق پژوهشی

 • مقاله بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه  علمی- پژوهشی اقتصاد کاربردی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، 1391
 • مقاله تاثیر عوامل نهادی بر کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دانشگاه سمنان، 1391
 •  همکاری در مطالعات بازار پروژه مجد مشهد ( فاز 2 و 3 ) ، شرکت اختران مجد ایرانیان. 1391
 • بازنگری و تدوین گزارش ارزیابی فنی اقتصادی و مالی پروژه سراب  ( محدوده 9 هکتار بافت فرسوده ) شرکت آمایش و نوسازی مهر مشهد. 1391
 • ارزیابی فنی اقتصادی و مالی پروژه  برجهای تجاری اداری و مسکونی ( 36 برج )طرح عظیم مجد 1390-1391
 • ناظر علمی ، طرح مطالعات تدوین برنامه 5 ساله توسعه عمرانی، فرهنگی، اقتصادی شهر زاهدان با رویکرد استراتژیک، شهرداری زاهدان، 1389
 • ناظر علمی ، مطالعات استراتژی توسعه شهر (CDS) چابهار، شهرداری چابهار، 1390
 • Social capital, Institutional Economics and Development theories, International conference of" Optimization and Development in Science " , University of Pune, December 2009
 • همكاري، تهيه و تنظيم سند توسعه اشتغال استان سيستان و بلوچستان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان – سال 1384
 • كتابچه تعاريف اقتصادي بانكي و اشتغال ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان– سال 1383
 • همكاري، ارزيابي عملكرد برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي استان ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان  - سال 1383
 • همكاري، تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي استان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان – سال 1383
 • ارزيابي عملكرد تسهيلات سفر رياست محترم جمهوري سال 1380،  استان سيستان و بلوچستان ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان – سال 1381
 • ارزيابي عملكرد تسهيلات تبصره 3  قانون بودجه سال 1380، استان سيستان و بلوچستان ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان – سال 1381
 • ارزيابي عملكرد تسهيلات وجوه اداره شده جز 2 بند «ب» تبصره 29 قانون بودجه سال 1379، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سیستان و بلوچستان – سال 1381

 

ارتباط مستتقیم با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل