روزپنجم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه طالقانی روستای تیس
چهارمین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روزچهارم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه عفاف روستای عثمان آباد
سومین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روزسوم برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه محدثه روستای کمب
دومین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
روز دوم جنگ شادی کودکان درمدرسه شهید بلخی روستای میرآباد
اولین شب از برگزاری جنگ شادی در سازمان منطقه آزاد چابهار
حضور پر شور معاونین، مدیران و پرسنل سازمان منطقه آزاد چابهار در راهپیمایی حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی
اولین روز از برگزاری جنگ شادی ویژه کودکان درمدرسه برکت روستای مرادآباد
آغاز به کار اورژانس کسب و کار مناطق آزاد
مجمع عمومی سالیانه سازمان منطقه آزاد چابهار بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1400
بازدید ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا کشور افغانستان از دانشگاه بین‌المللی منطقه آزاد و بندر چابهار
روز دوم حضور منطقه آزاد چابهار در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۳
اولین روز حضور منطقه آزاد چابهار در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۳