شب سیزدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب دوازدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب یازدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب دهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
برگزاری مسابقه پرهیجان اتومبیل رانی و موتورسواری توسط منطقه آزاد چابهار
شب نهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
دورهمی دوستانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با جوانان فعال در عرصه اجتماعی شهرستان چابهار و حومه
شب هشتم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب هفتم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
برگزاری مسابقه مفرح شتردوانی؛ همزمان با برگزاری جشنواره تابستانی مونسون
شب ششم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب پنجم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
مسابقه تفریحی - ورزشی "شنای دریایی بافین" به مناسبت جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب چهارم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
مراسم افتتاحیه جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار