افتتاح دفتر تعاونی صیادی اسکله روستای تیس با حضور مدیرعامل سازمان و نماینده محترم مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی
اولین جشنواره صید و صیادی در محل باغ ملی روستای تاریخی تیس
شب پانزدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب چهاردهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
حضور "ژنرال زلمی ویسا" والی قندهار افغانستان و هیات همراه در منطقه آزاد چابهار
شب سیزدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب دوازدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب یازدهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب دهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
برگزاری مسابقه پرهیجان اتومبیل رانی و موتورسواری توسط منطقه آزاد چابهار
شب نهم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
دورهمی دوستانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با جوانان فعال در عرصه اجتماعی شهرستان چابهار و حومه
شب هشتم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
شب هفتم جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار
برگزاری مسابقه مفرح شتردوانی؛ همزمان با برگزاری جشنواره تابستانی مونسون