بیمارستان سیار شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه در بخش پلان شهر چابهار توسط نیروی زمینی سپاه و با مشارکت سازمان منطقه آزاد، دانشکده علوم پزشکی و فرمانداری چابهار افتتاح شد.


28 بهمن 1402