برنامه زنده تلویزیونی چله اقیانوسی ویژه شب یلداازمنطقه آزاد چابهاردرشبکه استانی هامون بابخش های متنوع فرهنگی،هنری شادومفرح باحضورمسئولین منطقه،شهرومسافرین منطقه آزاد چابهار


01 دی 1398

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش