مراسم تجلیل از پذیرفته شدگان کنکور سال 97 دبیرستان دانا و توانا منطقه آزاد چابهار با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی، جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، میرزایی مدیر مدرسه دانا و توانا چابهار، صباغان مدیر سلامت و ورزش، منزوی زاده مشاور بین الملل و مدیر کل حوزه دبیر شورایعالی و ایزدی مدیرکل آموزش دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزار شد.


16 مهر 1397

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش