احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار (منقضی شده)