آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ‌های سطح منطقه آزاد تجاری - صنعتی (منقضی شده)