آگهی مزایده عمومی زمین‌های تجاری - اداری، کارگاهی و مسکونی (منقضی شده)