آدرس نسخه وب اتوماسیون اداری فراگستر در بستر شبکه داخلی سازمان

    آدرس نسخه وب اتوماسیون اداری فراگستر در بستر شبکه ملی

سامانه رهگیری درخواست

مراجعه کننده گرامی؛ شما میتوانید با مراجعه به واحد دبیرخانه سازمان منطقه آزاد چابهار و دریافت کد رهگیری و شماره نامه، از طریق این صفحه بدون مراجعه به واحد های سازمان از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوید.

     
     

    سامانه کنترل تردد و کارکرد

 
     

   درگاه خدمات الکترونیک شهروند سازمان منطقه آزاد چابهار

           
     

    سامانه مدیریت اتباع خارجی

 
     

  درگاه خدمات یکپارچه مناطق آزاد  : خدمات سرمایه‌گذاری 

خدمات سرمایه گذاری (شبکه داخلی سازمان)  :  شروع سرمایه گذاری    |    پیگیری سرمایه گذاری

                 خدمات سرمایه گذاری (اینترنت)  :  شروع سرمایه گذاری    |    پیگیری سرمایه گذاری

   صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری

     

   سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکايات | ثبت انتقادات، پیشنهادات، تقدیر و تشکر

     

    پست الکترونیک سازمان

 
     

   پرتال كاركنان سازمان منطقه آزاد چابهار

   پرتال كاركنان شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صیدصنعتی

 
     

راهنمای سامانه گمرکی مشتریان (آموزش استفاده از سامانه واحد تجارت فرامرزی EPL در مناطق آزاد)