اطلاعیه اجاره ایستگاه های اطلاعرسانی سطح منطقه آزاد چابهار
اطلاعیه مدیریت امور گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار جهت ساماندهی و صدور مجوز خانه‌های مسافر یا اجاره‌ای
فراخوان برون‌سپاری خدمات غیرحاکمیتی