عبدالرحیم کُردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از روند پیشرفت طرح آماده‌سازی بخشی از زمین‌های نقطه منفصل منطقه آزاد چابهار در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان بازدید کرد. آماده سازی بخشی از زمین‌های مرز ریمدان که در اواخر سال ۹۹ آغاز شد با اعتباری افزون بر ۳۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست. مرز ریمدان یکی از مبادی مهم دسترسی به بازار ۲۱۹ میلیون نفری پاکستان (پرجمعیت ترین همسایه ایران) به شمار می‌رود. عکس: اکبرعلی صادقی


24 شهریور 1400

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش