بازدید حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد کشور به همراه عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از پایانه مرزی ریمدان، آماده سازی اراضی ناحیه منفصل منطقه آزاد چابهار در ریمدان و پروژه آبرسانی بازارچه مرزی و 14 روستای مسیر ریمدان


17 اردیبهشت 1400

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش