بازدید عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بهمراه معاون فنی و زیربنایی و اقتصادی و سرمایه گذاری از روند پیشرفت پروژه های عمرانی زیرساختی و اقتصادی درحال اجرای منطقه آزاد چابهار


07 اردیبهشت 1400

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش