حسن روحانی رییس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس طرح بزرگ نمک زدایی و شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شهرهای سیستان و بلوچستان و استانهای شرقی کشور را صادر کرد.


24 اسفند 1399

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش