آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)