خرید ، نصب و راه اندازی ، قطعات سرور و قطعات سیستم ذخیره سازی و تجهیزات شبکه سازمان (منقضی شده)