نشست حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی منطقه با هدف بررسی موانع و مشكلات سرمایه گذاران برگزار گردید.


09 فروردین 1400

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش