شرکت تولیدی حوریان منطقه آزاد چابهار در پیکره صنعتی منطقه با ۸۰ نفر نیرو در دو شیفت کاری، روزانه ۵۰۰۰ تیکه از محصولات بهداشتی شامل کاور آستین و کفش، کلاه، ماسک، گان جراحی، لباس بیمار و ایزوله جهت توزیع در مراکز بهداشتی و درمانی چابهار و استان سیستان و بلوچستان تولید میکند.


03 آذر 1399

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش