انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد چابهار (منقضی شده)