عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای : عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر - عملیات اجرای طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی بلوار 85 و باغ نارگیل 96/11/02 مناقصه
تغییر بخشی از شبکه‌های برق فشار متوسط هوایی به زمینی 96/10/25 مناقصه
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران فراخوان عمومی نوبت اول 96/10/20 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/10/18 مناقصه
امور رنگ‌آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری ( پایان یافته ) 96/10/11 مناقصه
عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال ( پایان یافته ) 96/10/04 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه ( پایان یافته ) 96/09/21 مناقصه
خرید تضمینی آب شرب ( پایان یافته ) 96/09/20 مناقصه
تکمیل اجرایی و باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 96/09/09 مناقصه
انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار ( پایان یافته ) 96/09/06 مناقصه