چارت سازمانی برای مشاهده زیر مجموعه ها روی آیتم مورد نظر کلیک فرمایید

 • عبدالرحیم کردی
  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

 • محمد اکبر چاکرزهی
  معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
 • فرهاد صدر
  معاون توسعه مدیریت
 • غلامرضا پناه
  معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
 • .
  معاونت فنی و زیربنایی
 • محسن محمدی معین
  معاونت حمل و نقل و ترانزیت
 • حسام الدین یوسفی
  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 • ناصر آبروش
  سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل
 • -
  مشاوران
 • مجتبی حقیقتیان
  مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک
 • مرتضی سلطانی فرد
  مدیر کل حراست
 • عبدالرزاق تخش
  مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات
 • عبدالناصر عادلی فرد
  سرپرست مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی
 • سعید علی بزرگ زاده
  مدیر غذا، دارو و سلامت
 • فرزین حقدل
  شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی
 • مهدی آبروش
  مدیر امور اجتماعی

 • حسین کیخایی
  مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

 • طاهره شهرکی
  مدیر گردشگری

 • سعید ریگی
  مدیر محیط زیست

 • مریم شاه تقی
  مدیر توسعه منابع انسانی

 • حسین محبی
  سرپرست مدیریت پشتیبانی

 • محمد اکرم بارکزهی
  مدیر امور مالی

 • رحیم بخش رامین
  مدیر فناوری اطلاعات و تحول اداری

 • جعفر میکلائی
  مدیر طرح و برنامه

 • سلیم آذرپیرا
  سرپرست مدیریت توسعه تجارت

 • علی رجبی
  مدیر امور بازرگانی

 • مجتبی اسدی
  مدیر تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته

 • محمد میری
  سرپرست مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه

 • علی اصغر رودبارانی
  مدیر اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی

 • اقبال صادقی
  مدیر امورشهری و روستای

 • مولاداد بلوچ
  مدیر امور بهره برداری

 • عبدالباسط میرکازهی
  مدیر عمران و طرح های زیربنایی

 • سعید کول مقدم
  مدیر خدمات پایانه ها و انبارها

 • حمید میری
  مدیر خدمات بندری و دریایی

 • علی جلالی
  مدیر گسترش حمل و نقل و ترانزیت

 • سید مهدی حسینی
  مشاور مدیرعامل در امور بهداشت، درمان و دارو

 • یوسف باور
  مشاور مدیرعامل در امور جذب، هدایت و توسعه سرمایه گذاری

 • سید عباس تقوی
  مشاور مدیرعامل

 • معین الدین سعیدی
  دستیار جوان

 • احمد جهان پناه
  مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

 • سعید عیسی زاده
  مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری

 • علی کریمی
  مشاور حقوقی مدیرعامل